Aktuality

Dôležité oznamy

 03.01.2020

Obec Palín, Palín č. 129, 072 13

Dôležité oznamy !

  1. Po schválení opatrenia týkajúceho sa triedenia a odvozu komunálneho odpadu bol do každej domácnosti dodaný prehľadný leták. Informácie z letáku sa postupne uskutočňujú. Po zaplatení poplatkov za komunálny odpad ( v termíne do 31.5.2020 )

sa jednotlivo rozdajú aj nálepky označené  logom „FÚRA“.  Iba takto označené zberné nádoby budú vyvážané spoločnosťou Fúra. Prosíme občanov, aby boli trpezliví pri uskutočňovaní tohto celého procesu. 

Znovu pripomíname : TRIEĎTE ODPAD, ZA VYTRIEDENÝ ODPAD SA NEPLATÍ !!!

  1. Pri odvoze konárov v roku 2020 nastala ZMENA. Kvôli nadmernému, priam nekontrolovanému narábaniu s odvozom a likvidáciou konárov, poslanci OZ po diskusií rozhodli o spoplatnení tejto služby vo výške 10.- eur za jeden odvoz, ktorý je potrebné nahlásiť vopred na OÚ. Vývoz sa uskutoční len mimo vegetačného obdobia v októbri a marci.

V Palíne 3.1.2020                                                                                                              Tibor Tomko, v.r.

                                                                                                                                             starosta obce

1 2 3 4 5 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30
Streda: 08:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 11:30
Piatok: 08:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2020

TRIEDENÝ ZBER A ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ROK 2020