Aktuality

Oznam - drobný stavebný odpad

 02.05.2019

O Z N A M

         Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch priniesol zmeny v právnej úprave drobných stavebných odpadov.

          Obec má tieto zmeny zahrnuté vo VZN č. 1/2016. Pod drobným stavebným odpadom sa rozumie odpad z bežných udržiavacích prác (napr. výmena obkladov v kúpelni a pod.)

DSO – ti sú napr. úlomky z betónu, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane umývadiel, toaliet, stavebné materiály obsahujúce škvaru a pod..

          Občania Palína môžu takýto drobný stavebný odpad odovzdať na OÚ, kde je vo dvore pristavený kontajner nato určený. Miestny poplatok za odovzdaný DSO je určený podľa zákona  vo VZN č. 1/2016. Je to suma 0,015 eur za 1 kg.

V Palíne, 2.5.2019

Príloha: Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov , ktorú uverejnilo

              MŽP SR.

1 2 3 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:30
Streda: 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 11:30
Piatok: 07:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2019

TRIEDENÝ ZBER A ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ROK 2019