Aktuality

Kompostovanie v záhradných kompostéroch

 16.07.2019

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Čierna voda - Uh

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011K700

1 2 3 4 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:30
Streda: 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 11:30
Piatok: 07:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2019

TRIEDENÝ ZBER A ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ROK 2019