Aktuality

Odstránenie čiernych skládok a iné činnosti v obci

 07.08.2019

Odstránenie čiernych skládok a iné činnosti v obci

V jarných a letných mesiacoch sa uskutočnili akcie na odstránenie nelegálnych skládok v katastry obce Palín. Prvé upratovanie bolo realizované za školským areálom, medzi kostolom a školskou uličkou. Vyzbieralo sa cca 140 vriec rôzneho odpadu, vrátane azbestovej strešnej krytiny. Akcia bola spolufinancovaná s nadáciou EPH.

Ďalšie odstránenie nelegálnej skládky bolo na bývalej čerpacej stanici pri rieke Laborec. Upratovanie bolo financované spolu s firmou Hydromeliorácie š.p. Zároveň bol odstránený veľkokapacitný kontajner z " krížnej cesty " z dôvodu nadmerného naplňovania a znečisťovania okolia. Celá plocha je teraz uprataná a zabezpečená výstražnými tabuľami.

Bol vyčistený priestor pred vstupom do tunajšej Základnej školy. Následne sa urobil zásyp vhodným materiálom a zhutnením vznikla plocha na otáčanie či státie osobných motorových vozidiel. Zároveň sa opravili výtlky na obecných cestách v bočných uličkách. Na miestnom cintoríne prebieha oprava poškodených chodníkov. Diery a výtlky boli zasypané asvaltovou bitumenovou zmesovu a potom utlačené takzvanou žabou do pôvodnej roviny. 

Celú fotodokumentáciu nájdete na našej webovej stránke. 

1 2 3 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:30
Streda: 07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 11:30
Piatok: 07:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2019

TRIEDENÝ ZBER A ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – ROK 2019