720. výročie prvej písomnej zmienky obce Palín

 11.07.2022

Vážení hostia, vážené dámy a páni, milí občania!

        V tomto roku si pripomíname 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci Palín. Je to veľa, či málo. Podľa mňa je to veľmi veľa rokov na to, aby sme si to aj v dnešných časoch pripomínali. Vznik našej obce Palín sa datuje od roku 1302. Odborníci predpokladajú, že názov obce korení v osobnom mene Pavol. Do 17. storočia sa názov obce používal aj v tvaroch Paulyn, Palen, Palyin. V predmetnom roku obec vlastnili šľachtici zemepáni Filip a Tomáš zo Stretavy, no neskôr vlastníkom boli aj páni z Michaloviec, Drahňova, Rakovca a ďalší. Obyvateľmi dediny boli okrem šľachticov aj samozrejme poddaný, ktorý sa zaoberali poľnohospodárstvom. Celú históriu si v skrátenej forme môžete prečítať v najnovšej brožúrke Palín 720. rokov, ktorú sme vydali pri tejto príležitosti.

        Posledné dva roky boli netradičné, plné obmedzení a obáv. Som nesmierne rád, že konečne po takejto dlhej dobe pandémie, keď bolo potrebné dodržiavať všetky opatrenia, a viac než inokedy sme sa obávali o naše zdravie sa opäť môžeme stretávať.

       Spolu s poslancami OZ sme sa rozhodli usporiadať takéto podujatie. Poslanci OZ v spolupráci so zamestnancami obecného úradu nachystali a navarili chutný guľáš pre občanov obce. Celým sobotným popoludním nás sprevádzala moderátorka p. Dudášová. Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa realizovali s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja vo výške 1000 € ( https://web.vucke.sk ).

        Verím, že program osláv vás pobavil a odnesiete si skvelý zážitok do ďalších dní.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >