Komunálne voľby 2014

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 15. november 2014

ZA STAROSTU OBCE PALÍN BOL ZVOLENÝ :

ŠTEFAN FIĽ, Ing. SMER – sociálna demokracia 156 hlasov

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce PALÍN podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Štefan Fiľ, Ing. SMER – sociálna demokracia 156
 2. Eva Pénzešová, Ing. Nezávislá kandidátka 104
 3. Tibor Tomko SIEŤ 97

  Súčet platných hlasov..................................................... 357 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v PALÍNE, podľa počtu získaných hlasov:

 1. Eva Kočišová, Mgr. SMER – sociálna demokracia 194
 2. Terézia Kontuľová SMER – sociálna demokracia 157
 3. Miloš Varjassy, Ing. SMER – sociálna demokracia 149
 4. Ján Sabovik, Ing. SMER – sociálna demokracia 140
 5. Miroslav Zvodár SIEŤ 139
 6. Ľudmila Bačová SIEŤ 131
 7. Ľubomír Tchurik, Ing. SMER – socálna demokracia 129

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ v Palíne, v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Branislav Zacher SMER – sociálna demokracia 96
 2. Marcela Miťková nezávislá kandidátka 88
 3. Jana Nagyová SIEŤ 77
 4. Peter Bὄszὄrményi SIEŤ 69
 5. Gabriela Vahiľová SMER – sociálna demokracia 67
 6. Radislav Vahiľa SIEŤ 63
 7. Peter Pužo SIEŤ 61
 8. Radko Cuprík Strana moderného Slovenska 59
 9. Iveta Mižáková NOVA 51
 10. Július Hajduk, Ing. Sloboda a Solidarita 48
 11. Marcela Paulová SIEŤ 41
 12. Ján Gujdan NOVA 38
 13. Marek Očvay Strana TIP 29
 14. Michal Oláh NOVA 24