Šport

Začiatkom 30-tych rokov 20. storočia založili prvý futbalový oddiel. Prvé ihrisko si zriadili pod cintorínom na bývalom gazdovskom pastvisku. Neskôr ho premiestnili do priestoru medzi Palínom a Stretavou. V rokoch 1948-49 bolo vybudované nové ihrisko. Oddiel sa premenoval na TJ Družstevník.

V obci existovali v podstate dva centrá športového života – Telovýchovná jednota a škola. V 60-tych rokoch zásluhou učiteľov vybudovali na školskom dvore hádzanárske a volejbalové ihrisko. V 70-tych rokoch miestna telovýchovná jednota mala futbalový, volejbalový, nohejbalový, stolnotenisový a niečo neskôr aj hádzanársky oddiel. Na škole sa venovali kolektívnym loptovým hrám a ľahkej atletike.

V roku 2000 sa TJ Družstevník Palín premenoval na TJ Media Group Michalovce.