Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 97)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01092023 zabezpečenie riadnej prevádzky IS DCOM Odb.: Obec Palín
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
02082023 poistenie budov Odb.: Obec Palín
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
1 623 €
N20230620013 implementácia národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny Odb.: Obec Palín
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
01082023 záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena Odb.: Martin Mihalco
Dod.: Obec Palín
0 €
IROP-Z302091CXJ9-91-108 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Palín
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
70 200 €
05072023 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Stanislav Tomko
Dod.: Obec Palín
200 €
11072023 nájomná zmluva Odb.: René Šugar
Dod.: Obec Palín
60 €
D02_SEP-IMRK2-2021-003575 Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín Odb.: Obec Palín
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
204 003.30 €
450/79/2023/ÚP Zmluva o spolupráci pri výstavbe verejnej kanalizácie Odb.: Obec Palín
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
02072023 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Radoslava šandorová
Dod.: Obec Palín
200 €
01072023 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Palín
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
70 200 €
05062023 nájomná zmluva o nájme pozemku Odb.: Obec Palín
Dod.: Peter Olexa
1 €
04062023 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Jaroslava Šalachová
Dod.: Obec Palín
200 €
03062023 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Ingrid Nagyová
Dod.: Obec Palín
50 €
02062023 vypracovanie projektu v rozsahu pre ohlásenie stavby Odb.: Obec Palín
Dod.: Drahoslava Dankaninová s.r.o.
24 000 €
01062023 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Palín
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
05052023 štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Palín
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo
500 €
04052023 štatutárny audit závierky zostavenej k 31.12.2023, 2024, 2025 Odb.: Obec Palín
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo
500 €
03052023 zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Odb.: Obec Palín
Dod.: H2M Ateliér s.r.o.
4 850 €
02/05/2023 činnosti súvisiace s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Palín Odb.: Obec Palín
Dod.: PROMIRON s.r.o.
4 900 €
Generované portálom Uradne.sk