Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 73)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
05032023 predaj novovytvorenej parcely č. 783/3 Odb.: MUDr. Anton Ulbricht a MUDr. Marcela Ulbrichtová
Dod.: Obec Palín
1 170 €
03032023 evidenčné listy odpadov Odb.: Obec Palín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
02032023 práce naviac Odb.: Obec Palín
Dod.: ICL s.r.o.
5 955.54 €
04032023 poskytnutie dotácie Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO v Palíne
Dod.: Obec Palín
1 000 €
03/02/2023 bod č. X. ďalšie dojednania Odb.: Obec Palín
Dod.: Drahoslava Dankaninová s.r.o.
0 €
02022023 nájom nebytových priestorov Odb.: Súkromná základná umelecká škola, Lesná 55, Bačkov
Dod.: Obec Palín
150 €
01022023 právna pomoc Odb.: Obec Palín
Dod.: JUDr. Mikuláš Pavlik, advokát
300 €
02012023 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Alena Horňáková
Dod.: Obec Palín
30 €
01/01/2023 dodatok k pôvodnej zmluve Odb.: Obec Palín
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
2 160 €
02122022 zmena a doplnenie zmluvy - vykonanie nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela Odb.: Obec Palín
Dod.: ICL s.r.o.
5 955.54 €
01/12/2022 zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Palín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
04/11/2022 nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Senné
Dod.: Obec Palín
15 €
03/11/2022 prenájom nebytových priestorov - telocvičňa Odb.: Radko Cuprík
Dod.: Obec Palín
15 €
02/11/2022 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Denisa Šandorová
Dod.: Obec Palín
65 €
01/11/2022 poistenie majetku - chodníkov v obci Odb.: Obec Palín
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
1 639.41 €
01/10/2022 realizácia činnosti Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Dod.: Obec Palín
0 €
02/09/2022 doba nájmu Odb.: LEONIDOVÁ ČATA SLOVENSKO, Presadyovanie Práva - Motocyklový klub / LEONIDAS SQUAD SLOVAKIA LAW ENFORCEMENT MOTOCYCLE CLUB
Dod.: Obec Palín
100 €
22/017/22 preklenovací úver na úhradu faktúr k projektu Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín Odb.: Obec Palín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
120 000 €
01092022 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Palín
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 000 €
03082022 údržba nehnuteľnosti - autobusové zastávky Odb.: Košický samosprávny kraj
Dod.: Obec Palín
0 €
Generované portálom Uradne.sk