Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 49)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/07/2022 zriadenie účtu Odb.: Obec Palín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
11072022 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Jaroslava Šalachová
Dod.: Obec Palín
63.50 €
10072022 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Miroslav Bakajsa
Dod.: Obec Palín
50 €
09072022 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Marcela Ulbrichtová
Dod.: Obec Palín
50 €
08/07/2022 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Anna Gorolová
Dod.: Obec Palín
40 €
07/07/2022 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Terézia Bogdanová
Dod.: Obec Palín
70 €
06/07/2022 zmnea ustanovenia článku 2 bod 2 písm. d) Odb.: Obec Palín
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
05/07/2022 moderovanie podujatia Odb.: Obec Palín
Dod.: Anna Dudášová
100 €
04/07/2022 umelecký výkon hudobnej skupiny JOEL Odb.: Obec Palín
Dod.: Mgr. Marek Janovčík
480 €
03/07/2022 montáž a prenájom pódia spolu s prílušenstvom Odb.: Obec Palín
Dod.: Jozef Želinský
1 800 €
02/07/2022 zhotovenie fotodokumentácie z podujatia Odb.: Patrik Hudy
Dod.: Obec Palín
70 €
01/07/2022 zmena ustanovenia článku 2 bod.2 písm. d) Odb.: Obec Palín
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
07/06/2022 prenájom nebytových priestorov Odb.: Marcela Miťková
Dod.: Obec Palín
50 €
06/06/2022 dotácia finančných prostriedkov Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO v Palíne
Dod.: Obec Palín
800 €
05/06/2022 prenájom nebytových priestorov - kultúrny dom Odb.: Soňa Kešeľová
Dod.: Obec Palín
80 €
04/06/2022 finančný dar Odb.: Obec Palín
Dod.: ICL s.r.o.
1 000 €
03/06/2022 finančný dar Odb.: Obec Palín
Dod.: AGRO PALÍN, s.r.o.
1 000 €
02/06/2022 štatutárny audit účtovnej závierky Odb.: Obec Palín
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo
480 €
01/06/2022 štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Palín
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo
480 €
05/05/2022 zabezpečovať zavedenie a udržiavanie riadenia informačnej bezpečnosti Odb.: Obec Palín
Dod.: BM PROTECT s.r.o.
23 €
Generované portálom Uradne.sk