Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 118)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
03032024 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Palín
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13 000 €
02032024 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Palín
Dod.: Nadácia EPH
1 500 €
01032024 Poskytnutie finančného daru na kultúrno spoločenskú akciu "Deň obce Palín" Odb.: Obec Palín
Dod.: AGRO PALÍN, s.r.o.
1 000 €
06022024 Zmluva o poskytnutní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Humenné
Dod.: Obec Palín
118 €
05022024 úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Miestne občianske a Odb.: Obec Palín
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
166 744.66 €
04022024 záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena Odb.: Katarína Kachmanová, Mgr.
Dod.: Obec Palín
0 €
03022024 vydanie mandátneho certifikátu Odb.: Obec Palín
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
02022024 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO v Palíne
Dod.: Obec Palín
1 500 €
01022024 inžinierska činnosť - výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt "Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Palín" Odb.: Obec Palín
Dod.: Ing. Dana Gajdošová
9 350 €
06012024 zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Palín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk