Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01/05/2022 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Palín
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
1/04/2022 zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Palín
Dod.: Milan Vaľo
0 €
06/03/2022 zriadenie vecného bremena Odb.: Ján Mišík a Štefánia Mišíková
Dod.: Obec Palín
0 €
05/03/2022 stavebný dozor počas realizácie stavby : Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín Odb.: Obec Palín
Dod.: MIDEY, s.r.o.
4 872 €
04/03/20222 poskytovanie služieb podľa zmluvy - vykonávanie pozície externého projektového manažéra v rámci projektu ,, Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín´´ Odb.: Obec Palín
Dod.: Ing. Štefan Pucko
5 300 €
Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda o ukončení zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 04.03.2022 na výkon stavebneho dozoru pri vykonávaní prác na stavbe Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín. Odb.: Obec Palín
Dod.: MIDEY, s.r.o.
4 872 €
03/03/2022 Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín - II.etapa podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer Odb.: Obec Palín
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
207 588.72 €
02/03/2022 Stavebný dozor - Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín Odb.: Obec Palín
Dod.: MIDEY, s.r.o.
4 872 €
01/03/2022 betónové oplotenie cintorína Odb.: Obec Palín
Dod.: UNI. GARÁŽ s. r. o.
4 590 €
02/02/2022 úprava základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu Odb.: Obec Palín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
03/01/2022 vypracovanie projektu Odb.: Obec Palín
Dod.: Drahoslava Dankaninová s.r.o.
4 965 €
02/01/2022 nájom nebytových priestorov Odb.: Pharmax LH, s.r.o.
Dod.: Obec Palín
0 €
01/01/2022 ukončenie nájmu Odb.: Lekáreň MEDIKAMENT, s.r.o..
Dod.: Obec Palín
0 €
03/12/2021 koncert v obci Palín - Štefan Štec s Fajtou Odb.: Obec Palín
Dod.: Universal Music, s.r.o.
4 200 €
02/12/2021 poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Palín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
01/12/2021 nájom nebytového priestoru Odb.: Súkromná základná umelecká škola, Lesná 55, Bačkov
Dod.: Obec Palín
0 €
05/11/2021 zmena a doplnenie zmluvy na akciu Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín Odb.: Obec Palín
Dod.: ICL s.r.o.
0 €
04/11/2021 zriadenie vecného bremena Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Palín
0 €
03/11/2021 poskytnutie peňažných prostriedkov Odb.: Obec Palín
Dod.: Nadácia Allianz
0 €
02/11/2021 dodanie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti Odb.: Obec Palín
Dod.: BELLIMPEX s.r.o.
3 980 €
Generované portálom Uradne.sk