Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - 19.09.2023
Rozhodnutie - povolenie na užívanie stavby rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým povolil podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavby: „Rekonštrukcia mos 10.08.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - rekonštrukcia mosta M3929 - 26.06.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.6.2023 - 23.06.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 7.6.2023 - 02.06.2023
Oznámenie ( verejná vyhláška ) o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č1 ÚPN obce Palín - 31.05.2023
Záverečný účet obce Palín za rok 2022 - 15.05.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ 2.5.2023 - 27.04.2023
Úroveň vytriedenia odpadov v obci Palín za rok 2022 - 17.02.2023
Zverejnenie zámeru - 19.12.2022
Generované portálom Uradne.sk