Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15.06.2022 - 10.06.2022
Záverečný účet obce Palín za rok 2021 - 15.03.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Palín za rok 2021 - 18.02.2022
Informácia pre verejnosť - Nízkouhlíová stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko - 08.02.2022
Informácia pre verejnosť - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko - 08.02.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 07.02.2022 - 02.02.2022
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Palín - 17.01.2022
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Palín na rok 2022 - 16.12.2021
Pozvánka na OZ 15.12.2021 - 14.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 - 01.12.2021
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia - 01.12.2021
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 zverejnenie informácie 29.10.2021
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ´´Rekonštrukcia mosta M3929 cez kanál za obcou Zemplínska Široká´´ Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky na web sídle https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-rekonstrukcia-mosta-m3929-cez-k 28.09.2021
Oznámenia o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov -NN, Východoslovenská distribučná, a.s. - 21.09.2021
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 22.9.2021 - 17.09.2021
Test dokument Test popis 10.09.2021
Generované portálom Uradne.sk