Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Názov Popis Dátum
,,Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Palín´´ - informácia o rozhodnutí č. OU-MI-OSZP-2024/006050-017 zo dňa 8.4.2024 - 25.04.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.3.2024 - 15.03.2024
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 08.03.2024
Oznámenie Verejná vyhláška - Informácia o strategickom dokumente - 07.03.2024
Informácia o oznámení - ,,Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Palín´´ - 07.03.2024
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov v obci Palín za rok 2023 - 28.02.2024
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Palín NÁVRH - 26.02.2024
Oznámenie o vyhlásení výberového konania MOaPS - 19.01.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2023 - 08.12.2023
Verejná vyhláška Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 29.11.2023
Generované portálom Uradne.sk