Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 25)
Názov Popis Dátum
Úroveň vytriedenia odpadov v obci Palín za rok 2022 - 17.02.2023
Zverejnenie zámeru - 19.12.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15.12.2022 - 12.12.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023 - 30.11.2022
Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia - 29.11.2022
Návrh VZN obce Palín č.3_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 29.11.2022
Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ,ŠKD a ŠJ v ZŠsMŠ Štefana Ďurovčíka - 29.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo Obecného zastupiteľstva - 24.11.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ 28.9.2022 - 26.09.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15.06.2022 - 10.06.2022
Generované portálom Uradne.sk