Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpalin.eu spravuje Obec Palín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Palín 

Adresa:
Obecný úrad Palín 
Palín 129
072 13 Palín

IČO: 00325571

bankové spojenie pre úhradu daňových poplatkov :

  • VÚB BANKA a.s., číslo účtu SK16 0200 0000 0000 3042 5552
  • Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu SK39 5600 0000 0042 0158 3001

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 917
Rozloha: 1111 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1302

Všeobecné informácie: info@obecpalin.eu

Starosta: starosta@obecpalin.eu 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecpalin.eu

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 649 72 03

Kompetencie:
Obec Palín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Palín je zriadený vMichalovciach 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk