Deň školy 27.5.2023

 30.05.2023

V sobotu 27.5.2023 sa konali oslavy 60 . výročia založenia školy a pri tejto príkežitosti starosta obce predniesol príhovor :

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí žiaci, rodičia a priatelia školy, vzácni hostia.

     Je mi cťou, že sa vám môžem prihovoriť, ako zástupca zriaďovateľa našej ZŠ. 60 rokov existencie školy si naozaj zaslúži pozornosť. Mnohí z vás si dobre pamätáte na obdobie jej výstavby, na zakvitnuté čerešne v areály, na nedávnu rekonštrukciu až po súčasnosť. Počas týchto 60-tich rokoch školu opustili stovky absolventov, ktorí úspešne pokračovali v ďalšom štúdiu a stali sa z nich lekári, inžinieri, úradníci, ekonómovia, informatici ale aj učitelia atď. Spomínanou rekonštrukciou v roku 2011 a následnými investíciami sa škola zmenila na nepoznanie. Zaradila sa medzi najmodernejšie školy na Slovensku. Každý rok vyhráva popredné priečky v rôznych súťažiach. Samozrejme veľká vďaka za takéto aktivity patrí učiteľom, ktorí profesionálne pristupujú k vzdelávaniu.

   Pevne verím, že z dnešného dňa vám zostanú milé spomienky na túto dôstojnú slávnosť, že si odtiaľto odnesiete pocit úcty k našej škole. Želám našej škole mnoho tvorivých a zodpovedných učiteľov a mnoho usilovných a úspešných žiakov. Zároveň by som spomenul ešte jednu milú udalosť. V budúcom týždi, milé deti, oslávite MDD. Obecný úrad Palín prispel k zakúpeniu darčekov k tejto príležitosti pre všetkých Vás zúčastnených na tejto akcii. Prajem Vám všetko najlepšie k MDD. Ďakujem.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >