Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Detské ihrisko ´´ Lienka ´´

 21.08.2020

Milí občania obce,

oznamujeme všetkým  deťom a rodičom, že v areály starej materskej školy bolo dané do užívania nové certifikované detské ihrisko ´´Lienka´´. Nové detské ihrisko navrhla, vyrobila a zrealizovala česká firma Bonita Group Servis s.r.o.. Na zhotovenie tohto diela boli použité finančné prostriedky z Ministerstva financií SR a vlastné prostriedky. Súčasne sa vybudovalo aj nové oplotenie vrátane vstupnej bránky a dvojitej brány v zadnej časti ihriska. Nové oplotenie finančne podporila spoločnosť Nafta prostredníctvom Nadácie EPH.

Detské ihrisko nemá stály dozor počas prevádzky, preto za bezpečnosť hrajúcich sa detí zodpovedá osoba, ktorá je s deťmi alebo zákonný zástupca, ktorý preberá zodpovednosť za deti. Hracie zostavy sú certifikované podľa normy EN 1176 pre verejné detské ihriská a spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky. Detské ihrisko je určené pre detí do 14 rokov a do 70kg. Prevádzková doba je od 08:00 do 20:00.

Žiadame návštevníkov, aby sa správali ohľaduplne, neohrozovali seba ani ostatných a dodržiavali  čistotu a prevádzkový poriadok ( informačná tabuľa na detskom ihrisku).

Veríme, že nové detské ihrisko ´´Lienka´´ bude robiť radosť deťom dlhú dobu.

              Tibor Tomko, starosta obce

                                                Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >