I. etapa Rekonštrukcie a výstavby miestnych chodníkov v obci Palín

 31.05.2022

Po dlhodobom obstarávaní projektu s Ministerstvom vnútra SR sa v mesiaci máj začala realizácia I. etapy projektu Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín. Celý projekt je rozdelený na etapy, s predpokladaným ukončením I. etapy projektu v jeseni. Týmto prosíme občanov o trpezlivosť pri stavebných prácach a upozorňujeme na opatrnosť pri obchádzaní staveniska. Takýmto projektom chceme prispieť k zvýšeniu kvality života občanov a infraštruktúry v obci.

                                                                  Tibor Tomko, starosta obce 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >