Mesiac úcty k starším 2023

 25.10.2023

Vážené dámy, vážení páni, milí palínčania,

Je mi potešením Vás opäť vidieť a stretnúť. Pri príležitosti Mesiac úcty k starším, by som chcel s veľkou úctou skloniť hlavu pred najstaršou generáciou obce Palín. Svätý Ján Pavol II. raz povedal, že starnutie nie je zlo, ktoré treba poslúchať, je to povolanie, na ktoré treba vedieť odpovedať. Preto rešpektovanie a ochrana dôstojností starších ľudí by mali byť najvyššími ideálmi vládnej politiky. Každému z nás musí záležať na tom, aby sa nikto zo starších necítil vylúčení, diskriminovaní a zabudnutí. Touto cestou by som Vás chcel povzbudiť do ďalších rokov vašej životnej púte, preto nech vás netrápi nejaký vek. Človek nie je krásny len vtedy, keď je mladý. Človek je krásny podľa jeho správania, múdrosti a slov, ktorými vie osloviť a zaujať toho druhého. Ako sa zvykne vravieť, človek je krásny vtedy, keď ho majú ľudia radi.

Preto milí naši seniori, nezúfajte a nepodľahnite rôznym depresívnym náladám. Ak vám to váš zdravotný stav dovolí, využite každú príležitosť, ktorá sa vám naskytne na pokojné, ale zároveň aktívne prežitie jesene vášho života.

Pohybujte sa a zostaňte v kontakte so svojím okolím. My si vás veľmi vážime a ceníme si všetko to, čo ste pre nás a naše mladšie generácie vykonali. Chceme klásť stále väčší dôraz na zvýšenie zapojenia sa seniorov do spoločenského života. Preto mi dovoľte v tento deň, aby som sa poďakoval a vyjadril vďačnosť ZO Jednote za dobrú spoluprácu, ktorá sa prejavila už v prvých okamihoch po nástupe nového predsedu.

Zo srdca vám prajem milí seniori, aby bol pre vás októbrom každý mesiac v roku, aby sme vám všetkým vždy podali pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať a preukazovali vďaku, lásku, pozornosť a úctu, ktorú si plným právom určite zaslúžite.

Milí naši jubilanti,

dovoľte, aby som vám zablahoželal k vášmu životnému jubileu. Prajem v mene svojom, v mene poslancov OZ a zamestnancov OÚ palín vnútorný pokoj, istotu- tak potrebnú v tejto neľahkej dobe, pocit, že sa stále máte o koho oprieť, komu sa vyrozprávať. Prajem vám zdravie – nikdy ho nie je dosť, prajem vám radosť a lásku, pretože bez nich by ani to zdravie nemalo cenu.

Žiaci ZŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne pre vás vytvorili malý darček, ktorým vás chceli potešiť,  za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Všetko dobré, ďakujemZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >