Mikuláš 2021

 06.12.2021

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

Milé deti,

Svätý Mikuláš na vás nezabudol, lebo ste veľmi šikovné a usilovné a nechal vám Mikulášske balíčky s dobrotami na obecnom úrade nášmu pánu starostovi. Vzhľadom na súčasnú situáciu, vám tieto balíčky budú roznášať zamestnanci OCÚ v priebehu dnešného dňa.

Veselého Mikuláša praje starosta obce Tibor Tomko


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >