Návšteva v prezidentskom paláci

 08.12.2023

Žiaci našej Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín dostali pozvanie z prezidentského paláca od prezidentky p. Zuzany Čaputovej k vyhodnotenou výtvarných prác s motívom Vianoc. Na odporúčanie štátnej školskej inšpekcie boli oslovené 3 inkluzívne základné školy k tejto udalosti. Zo všetkých prác boli vybraté 4 najzaujímavejšie, z toho 2 kresby nakreslili žiaci našej základnej školy, ktoré budú slúžiť na výrobu vianočných pozdravov pre pani prezidentku. Následne budú rozposielané štátnikom do celého sveta, ale aj svätému otcovi do Vatikánu. Dlho budeme spomínať na tento zážitok, keď pani prezidentka práve nás osobne prijala v priestoroch prezidentského paláca a pochválila prácu žiakov a učiteľov. Osobné poďakovanie venovala p. riaditeľke Ing. Eve Tchurikovej a pánovi starostovi Tiborovi Tomkovi.  Celý tento zážitok umocnila prehliadka prezidentského paláca. Všetci sme boli v nemom úžase.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >