OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny

 25.08.2023

OZNAM

Východoslovenská  distribučná,  a. s.,  oznamuje  občanom obce, že z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy bude úplne prerušená distribúcia elektrickej energie na týchto odberných miestach :

dňa 14.septemtra 2023

  • v čase od 7:30 hod. do 13:30 hod.: tieto súpisné čísla: 1 – 39, 250, 270 -301, 319, 320,

  • v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. tieto súpisné čísla: 104 – 111, 125, 162 - 207

dňa 18. septembra 2023

  • v čase od 07:30 hod.  do 17:30 hod. tieto súpisné čísla: 9, 31, 40, 130 – 161, 208 – 269.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.
Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >