projekt Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Palín

 26.11.2021

Obec podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov a zapojila sa do projektu na zvýšenie bezpečnosti na cestách s názvom Zlepšenie bezpečnosti cestnej  premávky v obci Palín, ktorý podporila Nadácia Allianz. Žiadosť bola Nadáciou Allianz akceptovaná a finančne podporená. Istú časť finančného zabezpečenia nesie aj naša obec. Montáž, záručný a pozáručný servis vykonala certifikovaná a vysúťažená firma. Veríme, že montáž takéhoto zariadenia obyvatelia obce ocenia, lebo preukázateľne sa znížila rýchlosť motor. vozidiel v intraviláne obce.

Zámerom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, prispievať k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie,  podporovať výskum v oblasti dopravnej nehodovosti, pomáhať pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a podporovať ich uplatňovanie, podporovať vzdelávanie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre všetky vekové kategórie, iniciovať a podporovať informačné kampane na zlepšovanie dopravného správania všetkých účastníkov cestnej premávky a spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami pri maximalizácii pozitívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >