REFERENDUM 2023

 08.11.2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, viac info : https://www.minv.sk/?r23-posta2

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, viac info :  https://www.minv.sk/?r23-posta1 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >