Revitalizácia verejnej zelene v obci Palín

 16.10.2022

Obec sa usiluje o obnovu nefunkčných verejných priestranstiev. Zámerom projektu Revitalizácia verejnej zelene v obci Palín je výsadba vhodných druhov drevín, ktoré budú okrem enviromentálnej funkcie plniť aj estetickú funkciu. Pôjde o úsek pozdĺž miestnej komunikácie.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.  


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >