Spomaľovacie pruhy v uličke

 05.04.2022

Pokračujeme v osádzaní spomaľovačov aj na ďalších uliciach v našej obci. Z dôvodu bezpečnosti obyvateľov ulice od hl. zatávky smer rieka Laborec, boli namontované dva spomaľovače. Obyvatelia tejto ulice podali žiadosť s 97 podpismi, ktorá bola schválenaá Obecným zastupiteľstvom a dopravným inšpektorátom Michalovce. Montáž previedla certifikovaná firma spolu s dopravnými značkami. Veríme, že takýmito opatreniami prispejeme k zníženiu rýchlosti automobilov a k väčšej bezpečnosti obyvateľov obce Palín.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >