Športový deň Jednoty dôchodcov

 31.05.2024

V Piatok 24. mája 2024 sme v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Palíne a Základnou školou s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne pripravili veľkolepú akciu pre  dôchodcov z celého Michalovského okresu. Zúčastnilo sa 33 základných organizácií obcí. Pozvanie prijali predstavitelia okresu a starostovia obcí. Športovalo sa v areály základnej školy. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie a obed. A nechýbal ani  kultúrny program. Počasie nám prialo a najväčšou pridanou hodnotou bolo to, že sa stretli priatelia a známi.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >