STOP VOJNE NA UKRAJINE

 28.02.2022

Milí spoluobčania,

STOP VOJNE NA UKRAJINE. To je naše najväčšie želenie a želanie celého sveta. Buďme solidárni a pomôžme vojnových utečencom aj takýmto spôsobom. Reformovaný cirkevný zbor v Palíne vyhlásil zbierku na trvanlivé potraviny, hygienické potreby, základné dostupné lieky, uteráky, teplé šatstvo a iné. No v tejto chvíli sú najviac preferované teplé prikrývky a deky ( nové či použité, hlavne čisté ).  Hranicou momentálne prechádzajú matky s deťmi, ktoré potrebujú kočíky. Už tento víkend sa vyzbieralo určité množstvo pomoci, ktorá v nedeľu popoludní bola odovzdaná príslušnej charitatívnej organizácii na ukrajinskej hranici.

V spolupráci s obecným úradom v Palíne táto zbierka ´´Pomoc pre Ukrajinu´´ bude pokračovať aj naďalej. Pre prevzatie a uskladnenie zbierky budú pripravené priestory v budove kultúrneho domu a starého obecného úradu. Prosíme obyvateľov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do tejto výzvy, aby kontaktovali farský úrad Reformovaný cirkevný zbor v Palíne ( 0915310107 ) alebo obecný úrad Palín ( 0566497203 ).

Všetkým darcom z celého srdca ĎAKUJEME.

Odkaz na Facebook Reformovaného cirkevného zboru v Palíne, kde sú aktualizované informácie:

 https://www.facebook.com/reformovanycirkevnyzbor.palin/Zoznam aktualít: