Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Upozornenie vlastníkov / správcov pozemkov na území obce Palín

 13.07.2021

OZNAM

Upozorňujeme týmto vlastníkov, či správcov pozemkov na povinnosť údržby, kosenia, odstránenia buriny a náletových drevín na svojich pozemkoch a záhradách.

V prípade, že predmetné práce nebudú realizované, obec Palín, v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontroly znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v platnom znení postúpi celú záležitosť Okresnému úradu Michalovce – pozemkovému a lesnému odboru ako kompetentnému prerokovať priestupky na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy.

                                                                                Tibor Tomko, starosta obce   


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >