Zóna pre trávenie voľného času – zmena časti stavby „Stav.úpravy nákup. strediska a obecného úradu na polyfunkčný objekt“ pred dokončením

 19.09.2022

Hlavný cieľ projektu: Verejné priestranstvá sú dôležitou súčasťou každodenného života a hoci ako keby nepatrilo nikomu, patria vlastne všetkým. Pre návštevníkov vytvárajú prvý dojem z obce a pre obyvateľov sú miestom pre oddych, náhodné i zámerné stretnutia. Obec Palín nedisponuje žiadnou verejnou plochou poskytujúcou možnosti pre trávenie voľného času, či oddychu. Víziou obce je pre svojich obyvateľov vytvoriť štýlové a moderné miesto, v ktorom budú rešpektované a uplatňované princípy trvalo-udržateľného rozvoja s využitím všetkých možností pre vytvorenie podmienok podporujúcich zvyšovanie úrovne a kvality života občanov i návštevníkov. Predmetom plánovaných aktivít projektu je vybudovanie oddychovej zóny v centrálnej časti obce Palín, pre trávenie voľného času.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >