Zveľadenie a výsadba drevín na verejnom priestranstve

 17.05.2024

V mesiaci apríl tejto jari sme skrášlili obecné priestory v centrálnej časti a pred zdravotným strediskom. Bolo vysadených 100 ks okrasných kríkov a stromčekov. Po podaní žiadosti o finančný príspevok do spoločnosti NAFTA a.s., a po schválení žiadosti, nám Nadácia EPH poskytla dotáciu. Následne boli zakúpené a vysadené rastliny. Týmto chceme prispieť k skrášleniu verejných priestorov v našej obci.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >