Ostatné dokumenty

Štatút obce

  Komunitný plán

   Plán hospodárskeho rozvoja obce

    Rokovací poriadok

     nový objekt